PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 07. 2020. do 31. 07. 2020.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.07.2020
139
17,333,722.00
02.07.2020
30
6,605,912.00
03.07.2020
74
8,166,897.00
06.07.2020
115
31,371,295.00
07.07.2020
37
1,567,016.00
08.07.2020
44
10,466,290.00
09.07.2020
105
9,205,511.00
10.07.2020
57
3,292,420.00
13.07.2020
26
832,183.00
14.07.2020
24
777,456.00
15.07.2020
21
884,483.00
16.07.2020
51
2,878,429.00
17.07.2020
46
8,278,662.00
20.07.2020
43
3,029,925.00
21.07.2020
72
4,781,727.00
22.07.2020
23
1,824,671.00
23.07.2020
61
4,228,497.00
24.07.2020
42
792,045.00
27.07.2020
44
6,545,467.00
28.07.2020
66
8,243,287.00
29.07.2020
60
10,871,526.00
30.07.2020
69
4,553,423.00
31.07.2020
42
1,877,420.00
Ukupno:
1291
148,408,264.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
Ukupno:
0.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.07.2020
7
30,000,000,000.00
03.07.2020
1
930,143.40
06.07.2020
1
2,562,692.00
07.07.2020
1
499,967.14
08.07.2020
5
35,000,000,000.00
09.07.2020
4
5,986,758,770.76
10.07.2020
1
549,865.14
14.07.2020
1
1,149,778.08
15.07.2020
3
25,000,000,000.00
16.07.2020
2
214,023,041.82
21.07.2020
1
1,361,292.00
22.07.2020
3
20,000,000,000.00
23.07.2020
9
6,592,868,043.00
28.07.2020
2
570,531.61
29.07.2020
4
15,000,000,000.00
Ukupno:
45
137,801,274,124.95Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.07.2020
1
3,400,000.00
21.07.2020
67
6,037,500,000.00
30.07.2020
34
777,415,950.00
Ukupno:
102
6,818,315,950.00