PREGLED OBIMA DEVIZNOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI (EUR)
za period od 01. 04. 2020. do 03. 04. 2020.

Zaključnice - regulisano tržište (obveznice)
Datum
Br. transakcija
Iznos
Ukupno:
0.00
Vanberzansko trgovanje (obveznice)
Datum
Br. transakcija
Iznos
Ukupno:
0.00
Devizna uplata/isplata
Datum
Br. uplata
Iznos uplata
Br. isplata
Iznos isplata
02.04.2020
2
550,048.31
0
0.00
03.04.2020
1
624,000.00
1
1,750,000.00
Ukupno:
3
1,174,048.31
1
1,750,000.00