PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 06. 2019. do 17. 06. 2019.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.06.2019
140
3,355,866.00
04.06.2019
85
22,930,014.00
05.06.2019
229
45,932,991.00
06.06.2019
135
8,275,478.00
07.06.2019
103
13,732,144.00
10.06.2019
96
27,521,807.00
11.06.2019
77
9,249,478.00
12.06.2019
106
19,684,041.00
13.06.2019
105
83,102,514.00
14.06.2019
120
5,306,837.00
17.06.2019
103
32,725,997.00
Ukupno:
1299
271,817,167.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.06.2019
189
8,029,476.00
13.06.2019
3
5,286,400.00
Ukupno:
192
13,315,876.00
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.06.2019
8
20,000,000,000.00
06.06.2019
22
27,377,154,432.00
11.06.2019
3
3,614,579.59
12.06.2019
9
30,000,000,000.00
13.06.2019
13
5,243,939,589.75
14.06.2019
1
199,727.30
17.06.2019
2
1,499,997,297.02
Ukupno:
58
84,124,905,625.66
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.06.2019
1
369,790.00
04.06.2019
1
5,000,000.00
05.06.2019
31
1,204,847,667.50
11.06.2019
1
336,889,883.92
Ukupno:
34
1,547,107,341.42