PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 06. 2020. do 05. 06. 2020.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.06.2020
82
8,440,882.00
02.06.2020
155
37,271,523.00
03.06.2020
110
27,226,214.00
04.06.2020
118
14,870,062.00
05.06.2020
149
25,903,987.00
Ukupno:
614
113,712,668.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
Ukupno:
0.00
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.06.2020
5
35,000,000,000.00
04.06.2020
6
2,467,419,681.15
05.06.2020
1
500,343.42
Ukupno:
12
37,467,920,024.57
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.06.2020
1
225,075.00
05.06.2020
28
1,183,381,000.00
Ukupno:
29
1,183,606,075.00