Registrovani finansijski instrumenti - Akcije

Naziv izdavaoca Matični broj
VTB BANKA AD BEOGRAD 20439866
VULKAN AD NIŠ U STEČAJU 07173547
WESTERN STYLE-U STEČAJU 07157843
WIENER RE 20483733
WIENER STADTISCHE AD 17456598
WISE BROKER 17252461
WOKSAL A.D. UŽICE 07319568
WVP A.D 21072265
YUGEN TTT A.D. U STEČAJU 07332165
YUGOROSGAZ AD BEOGRAD 17155903
YUGOSLAVIA COMMERCE AD BEOGRAD 07091958
ŽABALJ AD MLIN ŽABALJ 08153558
ŽABALJSKA TRGOVINA AD 08582947
ZAJEČAR-U LIKVIDACIJI 07147686
ZANAT AD- U STEČAJU 07238827
ZASTAVA ALATI-SENTA AD STEČAJU 08574014
ZASTAVA AUTO PROMET AD 20596449
ZASTAVA AUTOMOBILI AD 07249802
ZASTAVA ELEKTRO AD RAČA-U STEČ 07630832
ZASTAVA KOVAČNICA A.D. U STEČ 07631634
ZASTAVA METAL AD RESAVICA 07609582
ZASTAVA ORUŽJE A.D. 07249845
ZASTAVA PARTNER AD 06123970
ZASTAVA PR.ARENA MOTORS-U STEČ 07250053
ZASTAVA PROMET A.D. BEOGRAD 07032994
ZASTAVA PROMET AD SOMBOR 08133409
ZASTAVA TAPACIRNICA A.D. 07609574
ZAŠTITA RADA AD U STEČAJU 07033010
ZATEKS AD U STEČAJU 07314388
ZATVORENO A.D. REKO BOR 17026631