Registrovani finansijski instrumenti - Akcije

Naziv izdavaoca Matični broj
YUGOSLAVIA COMMERCE AD BEOGRAD 07091958
ŽABALJ AD MLIN ŽABALJ 08153558
ŽABALJSKA TRGOVINA AD 08582947
ZAJEČAR-U LIKVIDACIJI 07147686
ZANAT AD- U STEČAJU 07238827
ZASTAVA ALATI-SENTA AD STEČAJU 08574014
ZASTAVA AUTO PROMET AD 20596449
ZASTAVA AUTOMOBILI AD 07249802
ZASTAVA ELEKTRO AD RAČA-U STEČ 07630832
ZASTAVA KOVAČNICA A.D. U STEČ 07631634
ZASTAVA METAL AD RESAVICA 07609582
ZASTAVA ORUŽJE A.D. 07249845
ZASTAVA PARTNER AD 06123970
ZASTAVA PR.ARENA MOTORS-U STEČ 07250053
ZASTAVA PROMET A.D. BEOGRAD 07032994
ZASTAVA PROMET AD SOMBOR 08133409
ZASTAVA TAPACIRNICA A.D. 07609574
ZAŠTITA RADA AD U STEČAJU 07033010
ZATEKS AD U STEČAJU 07314388
ZATVORENO A.D. REKO BOR 17026631
ZAV ZA EKONOM. DOMAĆ U STEČAJU 07024797
ZAVOD ZA EKONOMIKU I URBANI 07160640
ZAVOD ZA GEOTEHNIKU 08181195
ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD 08068305
ZAVOD ZA ZAVARIVANJE AD 07028237
ŽELJEZNIČAR KONFEKCIJA AD 08057478
ŽELJIN AD GP 07099991
ŽELNID AD BEOGRAD 07006829
ŽELVOZ AD SMEDEREVO-U STEČAJU 06999271
ZGOP AD 08024596