Registrovani finansijski instrumenti - Akcije

Naziv izdavaoca Matični broj
VETFARM - U STEČAJU 07040016
VETPROM AD 07039999
VETPROM SUBOTICA A.D.- U STEČA 08067252
VETPROM-HEMIKALIJE A.D. U ST. 07091516
VETZAVOD AD SUBOTICA 08048908
VEZ I RUBLJE AD NOVI SAD 08043663
VF HOLDING A.D. 07026595
VHPD HID. I EROZIJA AD-U STEČA 17299743
VI VUNIL 07214162
VICTORIA GROUP AD BEOGRAD 17364723
VICTORIAOIL A.D. ŠID 08140391
VIG-VODOVOD I GREJANJE 08134294
VIJADUKT A.D. 08650748
VIK AD 08045283
VIK AD VALJEVO 07136579
VINO KALEM 07154747
VIOR-VELIKA MORAVA AD 06909094
VITAL VRBAS 08065721
VITOJEVAC AD VRNJAČKA BANJA-U 07176244
VIZAHEM AD 17459473
VIZOR ENTERIJERI AD 08072795
VLADIMIRCI 07862067
VOB-C.I.T. AD U STEČAJU 08805474
VOĆARCOOP A.D. BEOGRAD 07069081
VOĆNO LOZNI RASADNIK A.D. 07142706
VODA VRNJCI A.D. 07177445
VODOGRADNJA DGP 07183437
VODOPRIVREDA AD 07198230
VODOPRIVREDA AD POŽAREVAC 07282087
VODOPRIVREDA ĆUPRIJA AD 07166591
Javne nabavke