Registrovani finansijski instrumenti - Akcije

Naziv izdavaoca Matični broj
VAGAR AD 08044538
VAJDA AD - U STEČAJU 07024223
VALIDI BROKER AD-U LIKVIDACIJI 17353420
VALJEVO PUT AD 07135998
VALJEVSKA PIVARA A.D. 07135912
VAPEK A.D. 07136714
VATROSERVIS A.D. 08175748
VATROSPREM AD 07019831
VD DUNAV AD BAČKA PALANKA 08760225
VELEFARM - U STEČAJU 07073712
VENAC AD PEĆINCI 08123195
VENTIL AD 07705034
VET. STANICA SREMSKA MITROVICA 08014027
VET.ZAVOD ZEMUN PR.ZA PR.ST.HR 07006381
VETERIN.STANICA G.M.-U STEČAJU 07177127
VETERINARSKA STANICA 07134665
VETERINARSKA STANICA KOSJERIĆ 17048210
VETERINARSKA STANICA PANČEVO 08047669
VETERINARSKA STANICA ŠABAC AD 07400713
VETERINARSKA STANICA ŠID - U S 08016747
VETERINARSKA STANICA SMEDEREVS 07164360
VETERINARSKA STANICA TOPOLA 07123213
VETERINARSKA STANICA ZRENJANIN 08399867
VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO 07344155
VETFARM - U STEČAJU 07040016
VETPROM AD 07039999
VETPROM SUBOTICA A.D.- U STEČA 08067252
VETPROM-HEMIKALIJE A.D. U ST. 07091516
VETZAVOD AD SUBOTICA 08048908
VEZ I RUBLJE AD NOVI SAD 08043663
Javne nabavke