21.11.2022.

Obaveštenje o dopuni dnevnog reda za Skupštinu akcionara izdavaoca KOMPANIJA GRADITELJ A.D. KIKINDA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“ a.d. Beograd

odluka o dopuni dnevnog reda.pdf