03.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca POSLOVNI OBJEKTI AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

POSLOVNI OBJEKTI AD SAZIVANJE PONOVLJENE SKUPŠTINE 27.07.2020..pdf