17.06.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AGROVOJVODINA-REZERVNI DELOVI AD NOVI SAD - U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 22.840 običnih akcija, nominalne vrednosti 3.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSRZDLE30893 i 1.112 prioritetnih akcija, nominalne vrednosti 3.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: EPNXNR, RSRZDLE87117 izdavaoca AGROVOJVODINA-REZERVNI DELOVI AD NOVI SAD - U STEČAJU (MB: 08033951), usled zaključenog stečajnog postupka.