18.05.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOSMAJ MERMER AD MLADENOVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“a.d. Beograd

Poziv za Skupštinu akcionara 2022..pdf