29.12.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća VI kupona za VII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obavestenje o isplati VI kupona Valjaonica bakra Sevojno.pdf