12.05.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VOJVODINA AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „NLB Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Obaveštenje o odluci o sazivanju redovne skupštine Vojvodina ad Novi Sad.pdf