22.05.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca HIP PETROHEMIJA AD PANČEVO

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“a.d. Beograd

HIIP-Petrohemija-Poziv akcionarima.pdf