26.09.2022.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VIII kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „OTP banka Srbija“ a.d. Novi Sad

Obaveštenje o roku dospeća Telekom Srbija a.d. Beograd_sign.pdf