16.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca "BB TRADE" AD Žitište

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za sednicu Skupštine akcionara.PDF