17.09.2021.

Obaveštenje članovima Centralnog registra o dostavi podataka o rezidentnosti za isplatu dividende izdavaoca AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Banka Poštanska štedionica“ a.d. Beograd

Obaveštenje članovima CRHoV o dostavljanju POR-2 obrasca radi isplate dividende AMS Osiguranja.pdf