16.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MEGAL AD BUJANOVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Poziv za I redovnu sednicu skupštine akcionara 2019.god.e-potp. megal ad 1.pdf