09.11.2018.

VIII emisija korporativnih obveznica izdavaoca "ANADOR KONSALTING" a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštenje o primarnoj prodaji kratkoročnih dinarskih obveznica izdavaoca "ANADOR KONSALTING" a.d. Beograd, na osnovu zahteva agenta emisije „ABC BROKER“ a.d. Beograd

obavestenje o emisiji ankoob08-.pdf