27.01.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AMB GRAFIKA AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tandem financial“ a.d., Novi Sad

AMB 2.pdf