20.08.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca POLITIKA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tezoro broker“ a.d. Beograd

poziv za XII vanrednu skupštinu -potpisan.pdf