03.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD AUTO KUĆA ZEMUN ZEMUN

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Raiffeisen bank “ a.d. Beograd

Poziv za skupštinu.pdf