02.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

INTEREUROPA AD javni poziv za redovnu 31. sednicu skupštine akcionara.pdf