14.08.2019.

Obaveštenje o nameri isplati dividende izdavaoca STUP Vršac a.d. Vršac

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“ a.d. Beograd

Obavestenje o nameri isplate dividende STUP.pdf