11.08.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GP PLANUM AD ZEMUN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

GP PLANUM - Poziv za ponovljenu sednicu Skupštine akcionara-25.08.2020.godine.pdf