22.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca LUKA BEOGRAD AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Prudence Capital“ a.d. Beograd

Luka Beograd-Odluka o sazivanju i poziv za redovnu sednicu Skupstine akcionara za 20.06.2019.g. - potpisan.pdf