19.07.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ENERGOPROJEKT ENTEL AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“ a.d. Beograd

EP Entel-Izmenjeni poziv akcionarima - 29. vanredna sednica skupstine.pdf