22.05.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DUNAV RE ADO BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Poziv akcionarima DUNAV RE ADO BEOGRAD.pdf