04.01.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Convest“ a.d. Novi Sad

Odluika o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara.pdf