17.06.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca "ERSTE BANK" AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „ERSTE BANK“ a.d. Novi Sad

Poziv za 25 vanrednu sednicu Skupštine EBS-170619.pdf