12.09.2019.

Prinudni otkup akcija izdavaoca GZP DOM a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU



U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Euro Fineks broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «ELITA-COP» d.o.o. Beograd, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «GZP DOM» a.d. Beograd.

Prinudni otkup akcija izdavaoca GZP DOM a.d. Beograd.pdf