27.03.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA a.d. Bačka Palanka

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za redovnu Skupštinu akcionara - Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka p.pdf