03.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ALFA PLAM AD VRANJE

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Odluka o sazivanju Skupštine Akcionara AD ALFA-PLAM Vranje -.pdf