21.02.2020.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca DUNAV a.d. Smederevo

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «DUNAV» a.d. Smederevo od 25.06.2019. godine, na osnovu Odluke Odbora direktora izdavaoca «DUNAV» a.d. Smederevo od 18.02.2020. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Intercity broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «DUNAV» a.d. Smederevo, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca DUNAV a.d. Smederevo.pdf