24.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BETONJERKA AD SOMBOR

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“ a.d. Beograd

Poziv Skupstina akcionara 12.08.2020.pdf