06.09.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca HUP BALKAN AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Hup Balkan elektronski potpisan poziv.pdf