16.09.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ODŽAČAR AD VRBAS

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tandem financial“ a.d., Novi Sad

Poziv za vanrednu sednicu OKTOBAR 2020 - potpisano.pdf