21.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PRVA ISKRA NAMENSKA PROIZVODNJA AD BARIČ

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

ODLUKA-SEDNICA SKUPŠTINE.pdf