20.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TAKOVO TRANSPORT AD Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

Poziv za Skupštinu Takovo transport 2019.pdf