21.10.2021.

Isplata međudividende izdavaoca MONICOM a.d. Niš za 2021. godinu

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDINa osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke direktora Društva od 04.10.2021. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana „Tesla Capital“ a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da „Monicom“ a.d. Niš, vrši isplatu međudividende za 2021. godinu vlasnicima hartija od vrednosti, dana 22.10.2021. godine.

Obaveštenje o isplati međudividende 20.10.2021.pdf