10.10.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca OTP BANKA SRBIJA a.d. Novi Sad

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad

Poziv sednica Skupštine banke 05 11 2018.pdf