16.08.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD SUBOTICA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „SBD broker“ a.d. Subotica

poziv_za_skupstinu_psss16082019potpisan.pdf