26.09.2022.

Prinudni otkup akcija izdavaoca GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana „M&V INVESTMENTS“ a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je otkupilac „DECO“ d.o.o., Vrnjačka Banja, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca „GOŠA MONTAŽA“ a.d. Beograd.

Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD.PDF