04.11.2021.

Obaveštenje Direktne Banke a.d. Kragujevac o statusnoj promeni pripajanja Eurobank a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Direktna banka“ a.d. Kragujevac

Obaveštenje o statusnoj promeni Direktne banke a.d. Kragujevac.pdf