09.11.2018.

Isplata dividende izdavaoca ENERGOPROJEKT ENTEL a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDENa osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 28.06.2018. godine, Odluke Odbora direktora od 09.07.2018. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «ENERGOPROJEKT ENTEL» a.d. Beograd, vrši isplatu dividende vlasnicima hartija od vrednosti dana 14.11.2018. godine.

Isplata dividende izdavaoca ENERGOPROJEKT ENTEL a.d. Beograd.pdf