12.01.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća II anuiteta za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO ŠABAC

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Mediolanum Invest“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati II kupona za IV emisiju izdavaoca M.I. FINANCE DOO Šabac.pdf