13.05.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA AD SEVOJNO

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „OTP banka Srbija“ a.d. Novi Sad

Poziv akcionarima za 36. Skupstinu Impol Seval a.d. Sevojno.pdf