28.05.2020.

Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca HTUP PARK a.d. Novi Sad

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „TANDEM FINANCIAL“ a.d. Novi Sad

poziv,.pdf