16.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MINEL-RASTAVLJAČI a.d. Novi Pazar

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“ a.d. Beograd

Minel-Rastavljači - poziv za redovnu sednicu skupštine.pdf