22.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca YUMCO AD VRANJE

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Odluka o sazivanju redovne sednice scan.pdf