10.09.2019.

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara Preduzeće za puteve VALJEVO AD VALJEVO

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Prudence Capital“ a.d. Beograd

javni poziv ep.pdf