21.06.2022.

Obaveštenje o održavanju vanredne Skupštine akcionara izdavaoca KLANICA 8. OKTOBAR A.D. PETROVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

Poziv za skupštinu.pdf