29.09.2022.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

Izveštaj o bitnom događaju - održanoj skupštini G. Metaloplastika IX 2022 - potpisan.pdf